niedziela, 4 października 2015

// JE+SIEŃ //

// Park nad Jasieniem – łódzki park położony pomiędzy ulicą Śmigłego-Rydza, Tymienieckiego i osiedlem Zbiorcza. Powierzchnia 13,0 ha.
Park od północy rozciąga się od ul. Śmigłego-Rydza do granic dawnego kompleksu fabrycznego "Anilana", ograniczony torami kolejowymi (w ciągu ostatnich lat sukcesywnie rozkradanymi i obecnie nieistniejącymi), a od południa ograniczony jest stawem i rzeką Jasień oraz ulicą Tymienieckiego.

Tereny te należały niegdyś do biskupstwa włocławskiego, w 1823 roku przeszły na własność miasta, które następnie (w 1824) przekazało w wieczystą dzierżawę osadnikowi pochodzącemu z Saksonii – Krystianowi Fryderykowi Wendischowi obszar rozciągający się wzdłuż ul. Emilii (obecnie Tymienieckiego) od ul. Widzewskiej (obecnie ul. Kilińskiego) aż do granic Widzewa czyli do wysokości ul. Konstytucyjnej. Obszar posiadeł wodno-fabrycznych obejmował cztery młyny leżące nad Jasieniem: Księży Młyn, Lamus, Araszt oraz Wójtowski Młyn, ten ostatni na terenie dzisiejszego parku. Po śmierci Wendischa tereny przeszły w ręce zgierskiego fabrykanta Karola Moesa, a następnie były własnością Teodora Krusche który to w 1870 sprzedał cały teren wraz z fabryką Karolowi Scheiblerowi. //

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz