piątek, 24 lipca 2015

// TU+WIM //
// L I T E R K I . N I E Z B Ę D N E . W . K A Ż D Y M . D O M U //
__________________________________________________
© Ewelina Tamkun / 2015 / nukmat.blogspot.com /

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz